onsdag 3. april 2013

Kompetanseløft for anmeldelser av kultur- og naturhistoriske utstillinger

I dag går startskuddet for det prosjektet jeg har gledet meg aller mest til å gjøre i år!

Sammen med Museumsnytt har jeg den store glede av å invitere til 3 arbeidsseminarer for deg som:

- skriver eller har lyst til å skrive anmeldelser av kultur- og naturhistoriske utstillinger
- synes kultur- og naturhistoriske utstillinger anmeldels for sjelden eller for dårlig
- har ideer til hvordan kvalitet og kvantitet på anmeldelser av slike utstillinger kan økes
- har relevant praktisk eller teoretisk erfaring
- har lyst til å dele dine tanker, erfaringer og ideer med andre
- ønsker å arbeide med tekst sammen med andre

Prosjektet er basert på kunnskapsutveksling og aktive deltakere. Det vil være noen oppleggsholdere, men tyngden i prosjektet ligger i å gi deltakerne tid og mulighet til å utveksle ideer og kunnskap, samt arbeide med egne og andres tekster.  Deltakerne vil løpende publisere tekster på prosjektets blogg, og noen tekster vil bli bearbeidet og publisert i Museumsnytt nr. 5 eller i en egen publikasjon. 


Dato og tema for seminarene:
29.mai: Kultur- og naturhistoriske utstillinger
12. juni: Å skrive anmeldelser
18. september: Tekstbearbeiding, oppsummering og videre planer

Sted: Senter for museumsstudier, Universitetet i Oslo.
Tid: 10.00 - 15.00

Det legges opp til at alle deltakere deltar på alle seminarer, og at deltakerne leser anmeldelser, ser utstillinger og bidrar med tekster til bloggen utenom seminarene.

For å være med:
Send en mail til meg med litt informasjon om deg selv, motivasjonen for å være med og hva du kan bidra med innen 1.mai.

Det er ti plasser på seminarene. 
Plassene tildeles på bakgrunn av motivasjon og relevant erfaring.


Er du interessert i å være med, men ikke kan komme på seminarene?
Det er også mulig å delta med tekster og kommentarer på prosjektets blogg, www.utstillingskritikk.no. Tekster som produseres på arbeidsseminarene vil publiseres her slik at flere kan få mulighet til å være med på diskusjonen. 

Kontakt: hegebhuseby@gmail.com 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar