søndag 15. januar 2012

Samfunnsaktøren

I november intervjuet jeg Lars Emil Hansen, som er Oslo Museums nye direktør, og Linken Apall-Olsen, som er museets avdelingsleder for by- og teaterhistorie. Temaet for intervjuet var Oslo Museums målsetning om å være en utfordrende samfunnsaktør. Lars Emil Hansen og Linken Apall-Olsen har begge mange spennende tanker om hva et bymuseum skal og bør være. Intervjuet kan leses i desemberutgaven av Museumsnytt.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar