Prosjekt: Bloggstafett 2011

Høsten 2011 arrangerte jeg en bloggstafett som oppvarming til Norsk kulturråds årskonferanse i november samme år. Innleggene i stafetten tok utgangspunkt i temaet for årskonferansen: "Møter mellom museer, arkiv og kunst".

Bakgrunnen for stafetten var en idé jeg har hatt lenge, og som jeg så i forbindelse med Kulturrådets årskonferanse så en god mulighet til å få testet ut.

Med hjelp fra Marit Kjeksrud Amundsen (den gang i Vestfoldsmuseene, nå Kultur- og naturreise), Oskar Seljeskog (den gang i Oslo Museum) og Norsk kulturråd gikk prosjektet over alt forventning. Stafetten ble fullsatt og responsen var veldig positiv.

Her er en liste over alle innleggene og linker til sidene de ligger på.  God fornøyelse!


26. oktober: Norsk kulturråd - ved Siri Slettvåg og Åshild Andrea Brekke
- "Om huskunstnarar og handlingsrom"
31. oktober: Liv Astrid Sverdrup - Utstillingssjef, Nobels Fredssenter
- "Kunstneren i arkivet"
1. november: Hege Huseby - Frilansskribent og kulturformidler
- "På grensen til kunst?"
2. november: Heidi Dahlsveen - Forteller og høgskolelektor i Fortellerkunst HioA
- "Minner, metaforer og metaverse"
3. november: Kajsa Hartig - Digital navigatør, avdelingen Nye medier, Nordiska Museet Stockholm
- “Om estetisering och innovation i förmedling av kulturarvet"
4. november: Gunhild Varvin - Henie Onstad Kunstsenter
- "Kan formidlingen stille seg i veien for objektet?"
5. november: Benjamin Asmussen - Museumsinspektør, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
- "Udstillinger mellem æstetisering og mennesker"
6. november: Lin Stafne-Pfisterer - Museumslektor og ansvarlig for sosiale medier ved Munch-museet
- "Multimediale Munch" 
7. november: Charlotte S.H. Jensen - Webredaktør ved Nationalmuseet i København og frilansskribent
- "Kan kunstens udtryksformer bringe os tættere på historien?"
8.november: Sophie Fuglesang - student, Moderne kultur og kulturformidling, Københavns Universitet
- "Det digitale utstillingsroms potensiale"
9. november: Oslo Museum - ved Linken Apall-Olsen, formidlingsleder
- "Fjes før Facebook"
10.november: Ellen Sæthre-McGuirk - Førsteamanuensis UiN
- "Mens vi trykker på knappene..."
11. november: Hanne Cecilie Gulstad - student, Moderne kultur og kulturformidling, Københavns Universitet
- "Kunstnerisk bruk av arkivmateriale"
12. november: Olaug Irene Røsvik Andreassen - Smithsonian Museum Practice Fellow 2011
- "Pinner på rekke mellom glitrende stein"
13. november: Hanne S. Ø Butvillo - Berger museum
- "Industridesign - på grensen mellom arkiv, kunst- og kulturhistorie"
14. november: Norsk visearkiv - ved Liv Kreken Kvalnes, Styreleder
- "Midt i kulturen"
15. november: Marit K. Amundsen - Museumskonsulent, Vestfoldmuseene
- Museum, kunst og arkiv – “alt vi trenger er en app!”

16.-17. november: Kulturrådets årskonferanse Fortiden for tiden: møter mellom museer, arkiv og kunst, Maihaugen, Lillehammer.